Καινοτομία

Η επιστημονική τεκμηρίωση αυθεντικότητας των τοπικών προϊόντων στο πλαίσιο του  έργου ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ βασίζεται σε ένα καινοτόμο πολύ-κριτηριακό πρότυπο που συνδυάζει:

  • Ταυτοποίηση γενετικού υλικού (DNA)

  • Προσδιορισμό ισοτοπικών λόγων

  • Χαρακτηρισμό μικροβιώματος

Το πολυ-κριτηριακό πρότυπο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για επιχειρησιακή εφαρμογή με κύρια χαρακτηριστικά την ευχρηστία και την επιστημονική αξιοπιστία. Η αυθεντικότητα εκτιμάται με  τον κατάλληλο συνδυασμό τεχνικών ανά εξεταζόμενο προϊόν και καθιστά δυνατή την επιχειρησιακή ταυτοποίηση ειδικών χαρακτηριστικών των προϊόντων, μέσων παραγωγής και πηγών προέλευσής τους σε βοτανικό & γεωγραφικό επίπεδο.

Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται και τεκμηριώνεται με επιστημονικές μεθόδους η αυθεντικότητα των προϊόντων και δίνονται συγκεκριμένες απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με αυτήν, όπως:

  • Τι παράγεται

  • Πού παράγεται

  • Με ποιά ειδικά χαρακτηριστικά ποιότητας